Udlandet køber fortsat 30-årige realkreditobligationer

Abstract icon Udlandet har i 2020 løbende købt danske 30-årige fastforrentede konverterbare realkreditobligationer. Udlandet ejer i juli 389 mia. kr. svarende til en ejerandel på 41 pct. Udlandes ejerandel er særlig høj i obligationer med kuponrente på 1 pct. og 1,5 pct., hvor ejerandelen for begge er 46 pct.
Emne Finansiel statistik
Type Porteføljeinvesteringer
Periode Juli 2020
Offentligjort den 28. august 2020
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation