Forventer øgede tab og efterspørgsel fra erhverv

I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 1. kvartal 2020 melder kreditcheferne i 8 af de 17 adspurgte banker om en stigning i tab på erhvervsudlån. Samtlige 17 banker forventer, at deres tab på erhvervsudlån stiger yderligere i 2. kvartal. 14 af bankerne forventer ydermere, at deres tab på udlån til privatkunder stiger. Undersøgelsen er foretaget, efter at regeringen i midten af marts gennemførte en række midlertidige tiltag for at mindske smittespredning af coronavirus.
Emne Finansiel statistik
Type Udlånsundersøgelse
Periode 1. kvartal 2020
Offentligjort den 17. april 2020

Kontaktinformation