Forventer øgede tab og efterspørgsel fra erhverv

Abstract icon I Nationalbankens udlånsundersøgelse for 1. kvartal 2020 melder kreditcheferne i 8 af de 17 adspurgte banker om en stigning i tab på erhvervsudlån. Samtlige 17 banker forventer, at deres tab på erhvervsudlån stiger yderligere i 2. kvartal. 14 af bankerne forventer ydermere, at deres tab på udlån til privatkunder stiger. Undersøgelsen er foretaget, efter at regeringen i midten af marts gennemførte en række midlertidige tiltag for at mindske smittespredning af coronavirus.
Emne Finansiel statistik
Type Udlånsundersøgelse
Periode 1. kvartal 2020
Offentligjort den 17. april 2020
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation