Uændret låneefterspørgsel fra erhvervskunder

Abstract icon Nationalbankens Udlånsundersøgelse viser, at låneefterspørgslen fra bankernes eksisterende erhvervskunder samlet set er uændret fra 1. til 2. kvartal 2020 (nettotal 1,7). Det står i kontrast til, at kreditcheferne havde en klar forventning om, at efterspørgslen ville stige. Flere af bankerne nævner bl.a. de offentlige hjælpepakker som en mulig forklaring på at forventningerne ikke blev indfriet. 7 banker forventer dog, at låneefterspørgslen øges i 3. kvartal, mens 10 banker forventer at efterspørgslen er uændret.
Emne Finansiel statistik
Type Udlånsundersøgelse
Periode 2. kvartal 2020
Offentligjort den 8. juli 2020
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation

STORE OG MELLEMSTORE BANKER

Banker i Finanstilsynets gruppe 1 og 2, samt realkreditinstitutter og filialer af udenlandske kreditinstitutter, med betydende privat- og erhvervsudlån indgår i populationen for Nationalbankens Udlånsundersøgelse.

Store banker:

  • Finanstilsynets gruppe 1.
  • Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland.


Mellemstore banker:

  • Finanstilsynets gruppe 2.
  • Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige.
  • Santander Consumer Bank, filial af Santander Consumer Bank AS, Norge.

 

Fra og med 2. kvartal 2020 er populationen ændret for at tage højde for Finanstilsynets nyeste størrelsesgruppering af pengeinstitutter (Link).