Færre realkreditobligationer med rente over 1 pct.

Abstract icon Siden oktober 2019 er 30-årige konverterbare fastforrentede realkreditobligationer med en kuponrente på over 1 pct. reduceret med 261 mia. kr. Dermed er deres andel faldet fra at udgøre knap to tredjedele til kun at udgøre omtrent en tredjedel af de udestående 30-årige fastforrentede realkreditobligationer, som i oktober 2020 udgjorde 998 mia.kr.
Emne Finansiel statistik
Type Værdipapirer
Periode Oktober 2020
Offentligjort den 27. november 2020
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation