Dansk afkastdyk i marts

Danske børsnoterede aktier gav et afkast inkl. udbytter på -5,3 pct. i marts. Det følger et afkast på -5,7 pct. i februar. Over en femårig periode overgås det kun af afkastet på -7,9 pct. i oktober 2018, hvor aktiemarkederne globalt bl.a. var påvirket af handelskonflikt og lavere forventninger til fremtidig økonomiske vækst. Afkastet inkl. rentebetalinger på det danske obligationsmarked var -1,9 pct. i marts. De ekstraordinære økonomiske usikkerheder som følge af coronavirus blev således afspejlet i de danske aktie- og obligationsafkast, der udviste stor volatilitet i marts 2020 – både i opad- og nedadgående retning.
Emne Finansiel statistik
Type Værdipapirer
Periode Marts 2020
Offentligjort den 1. maj 2020

Kontaktinformation