Stort udestående af danske statspapirer

Det samlede nominelle udestående af danske statspapirer er i 2020 steget med 227 mia. kr. og udgjorde i november 807 mia. kr. Heraf er 710 mia. kr. i danske kroner og 97 mia.kr. i udenlandsk valuta. Det øgede udestående i 2020 afspejler dels statens øgede lånebehov som følge af coronakrisen samt opbygningen af et likviditetsberedskab.
Emne Finansiel statistik
Type Værdipapirer
Periode November 2020
Offentligjort den 7. januar 2021

Kontaktinformation