Stort udestående af danske statspapirer

Abstract icon Det samlede nominelle udestående af danske statspapirer er i 2020 steget med 227 mia. kr. og udgjorde i november 807 mia. kr. Heraf er 710 mia. kr. i danske kroner og 97 mia.kr. i udenlandsk valuta. Det øgede udestående i 2020 afspejler dels statens øgede lånebehov som følge af coronakrisen samt opbygningen af et likviditetsberedskab.
Emne Finansiel statistik
Type Værdipapirer
Periode November 2020
Offentligjort den 7. januar 2021
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation