Store køb af udenlandske obligationer og aktier fra april til august

Abstract icon Danske investorer har fra april til august købt udenlandske obligationer for 86 mia. kr. og udenlandske aktier og investeringsforeningsbeviser for 108 mia. kr. Det er sket efter det markante salg af udenlandske værdipapirer i marts, hvor nedlukninger og usikkerheder medførte store kursfald på de globale børser.
Emne Finansiel statistik
Type Porteføljeinvesteringer
Periode August 2020
Offentligjort den 28. september 2020
Næste offentliggørelse

  

Kontaktinformation