Virksomhedsindlån faldt markant i marts 2021

Abstract icon Danske virksomheder har fra nedlukningens start i marts 2020 øget deres indlån hos banker markant, men i marts 2021 faldt indlånet med 44 mia. kr. Det svarer til en reduktion på knap 10 pct. af virksomhedernes samlede indlån fra 445 mia. kr. i februar 2021 til 401 mia. kr. i marts 2021.
Emne Finansiel statistik
Type Bank og realkredit, balancer
Periode Marts 2021
Offentligjort den 3. maj 2021
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation