Danskernes indlånsrente er i gennemsnit -0,21 pct.

Abstract icon Renten på danske privatkunders almindelige indlån var i gennemsnit -0,21 pct. p.a. i maj 2021. Indlånsrenten er dermed faldet 0,14 procentpoint i 2021. Det store fald i gennemsnitsrenten skal ses i lyset af, at andelen af privatkundernes indlån med negativ rente i samme periode er steget fra 13 pct. til 30 pct. Det svarer til, at 310 mia. kr. af danskernes samlede indlån blev forrentet negativt i maj 2021.
Emne Finansiel statistik
Type Bank og realkredit, renter
Periode Maj 2021
Offentligjort den 15. juli 2021
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation