Direkte investeringer i udlandet sætter rekord

Abstract icon Danske direkte egenkapitalinvesteringer i udlandet nåede med 126 mia. kr. i 2021 sit hidtil højeste niveau. Direkte investeringer i form af koncernlån trak i modsat retning med -39 mia. kr., idet koncernlån blev tilbagebetalt til Danmark, eller udenlandske selskaber udlånte penge til danske selskaber i samme koncern. Samlet set var de danske direkte investeringer i udlandet 87 mia. kr. i 2021, hvilket er en stigning på 33 mia. kr. i forhold til 2020. På verdensplan steg de direkte investeringer også i 2021.
Emne Finansiel statistik
Type Direkte investeringer
Periode 4. kvartal 2021
Offentligjort den 14. februar 2022
Næste offentliggørelse Se udgivelseskalender

Kontaktinformation