Danskernes finansielle nettoformue størst i EU

Abstract icon Danske husholdningers finansielle nettoformue var 6.453 mia. kr. ved udgangen af 2020. Den finansielle nettoformue er forskellen på husholdningernes finansielle aktiver (fx pension og indlån) og passiver (gæld) og svarer til 1,3 mio. kr. pr. dansker. I EU placerer det aktuelt gennemsnitsdanskerens finansielle nettoformue på en førsteplads, efterfulgt af Holland, Sverige, Luxembourg og Belgien. EU-gennemsnittet er ca. 450 tusinde kr.
Emne Finansiel statistik
Type Finansielle konti
Periode 1. kvartal 2021
Offentligjort den 30. juni 2021
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation