Pensionssektoren øger aktieinvesteringerne

Abstract icon Forsikrings- og pensionssektoren køber i stigende grad aktier. Aktieandelen er steget fra 35 pct. af sektorens samlede investeringer i januar 2018 til 42 pct. i marts 2021. I samme periode er andelen af obligationer i porteføljen reduceret fra 56 pct. til 51 pct., mens udenlandske investeringsforeningsbeviser mv. er faldet fra 9 pct. til 7 pct.
Emne Finansiel statistik
Type Forsikring og pension
Periode 1. kvartal 2021
Offentligjort den 3. juni 2021
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation