Kønsforskelle i pensionsprodukter

Abstract icon Mænds pensionsopsparinger udgøres i højere grad af ugaranterede markedsrenteprodukter end kvinders. Markedsrenteprodukter kan give fleksibilitet og mere kontrol over risikoprofilen. I markedsrenteprodukter er der som udgangspunkt ikke et garanteret afkast, hvilket opvejes af potentielt højere kursgevinster på lang sigt. Udviklingen i produkterne er tæt knyttet til udsving på de finansielle markeder og dermed mere volatil.
Emne Finansiel statistik
Type Forsikring og pension
Periode 2020
Offentligjort den 2. december 2021
Næste offentliggørelse Se udgivelseskalender

Kontaktinformation