Pensioner med markedsrente vokser

Abstract icon Danskernes samlede opsparing i markedsrentepensioner er 1.624 mia. kr. Det svarer til knap 32 pct. af forsikrings- og pensionsselskabernes samlede balance. Andelen er steget ca. 5 procentpoint siden 2018, mens den for pensioner med gennemsnitsrente er faldet tilsvarende.
Emne Finansiel statistik
Type Forsikring og pension
Periode 3. kvartal 2021
Offentligjort den 3. december 2021
Næste offentliggørelse Se udgivelseskalender

Kontaktinformation