Passive og aktive globale aktieafdelinger lander på næsten samme afkast

Abstract icon Aktivt forvaltede investeringsforeninger, som investerer i globale aktier, har siden januar 2020 opnået et gennemsnitligt afkast på godt 16 pct., mens de passivt forvaltede foreninger har givet knap 15 pct.
Emne Finansiel statistik
Type Investeringsforeninger
Periode 1. kvartal 2021
Offentligjort den 6. maj 2021
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation