Lille fald i udenlandsk ejerandel af dansk realkredit

Abstract icon Udenlandske investorer har i en årrække købt stort ind af danske realkreditobligationer og ejer i dag over en fjerdedel af hele realkreditmarkedet. De udenlandske investorer har dog siden årsskiftet solgt både fast og variabelt forrentede realkreditobligationer (inkl. rentetilpasningslån, RTL) for samlet 19 mia. kr. En væsentlig del af beløbet skyldes udløb af variabelt forrentede RTL-obligationer i udlandets portefølje.
Emne Finansiel statistik
Type Porteføljeinvesteringer
Periode April 2021
Offentligjort den 2. juni 2021
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation