Færre realkreditobligationer skifter rente

Abstract icon Værdien af realkreditobligationer, som refinansieres i løbet af et år, er faldet fra at udgøre ca. 1.047 mia. kr. i 2013 til 453 mia. kr. i 2021. Færre låntagere står dermed overfor ændrede rentebetalinger i forbindelse med realkreditlån i 2021. Faldet er primært drevet af, at der samlet set er færre obligationer bag de korte rentetilpasningslån (F1-lån).
Emne Finansiel statistik
Type Værdipapirer
Periode Maj 2021
Offentligjort den 28. juni 2021
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation