Flere 30-årige 1,5 pct.-realkreditobligationer

Abstract icon Den samlede værdi af 30-årige fastforrentede realkreditobligationer med en kuponrente på 1,5 pct. nåede i juli med 165 mia. kr. sit højeste niveau nogensinde. Det er dog fortsat obligationer med en kuponrente på 1 pct., der dominerer med en samlet værdi på 641 mia. kr.
Emne Finansiel statistik
Type Værdipapirer
Periode Juli 2021
Offentligjort den 27. august 2021
Næste offentliggørelse

Kontaktinformation