Udlandets ejerandel af danske aktier er vokset

Abstract icon Værdien af udenlandske investorers beholdning af danske børsnoterede aktier er siden årsskiftet steget med 412 mia. kr. til 2.453 mia. kr. Det meste af stigningen skyldes værdistigninger, men udlandet købte også danske aktier for 42 mia. kr. Udlandets ejerandel i børsnoterede danske aktier er dermed steget fra 55 pct. ved årsskiftet til 57 pct. i september.
Emne Finansiel statistik
Type Værdipapirer
Periode September 2021
Offentligjort den 28. oktober 2021
Næste offentliggørelse Se udgivelseskalender

Kontaktinformation