Stigende renter giver store værditab

Abstract icon Værdien af forsikrings- og pensionssektorens investeringer faldt 273 mia. kr. i første kvartal 2022. Det er et større tab end i første kvartal 2020, hvor coronakrisen brød ud. Det er primært de stigende renter, som er skyld i tabet i første kvartal 2022, mens kurstabet ved udbruddet af coronakrisen var drevet af betydelige kursfald på aktiemarkederne.
Emne Finansiel statistik
Type Forsikring og pension
Periode 1. kvartal 2022
Offentligjort den 3. juni 2022
Næste offentliggørelse Se udgivelseskalender

Kontaktinformation