Udlandet ejer 26 pct. af realkreditobligationerne

Abstract icon Udlandet ejer danske realkreditobligationer for i alt 827 mia. kr. i januar 2022. Det svarer til 26 pct. af den samlede nominelle værdi på 3.218 mia. kr. Over halvdelen - 441 mia. kr. - af udlandets beholdning af danske realkreditobligationer består af de 30-årige fastforrentede. Udenlandske investorer er med til at sikre en bred investorbase og efterspørgsel efter dansk realkredit, hvilket har betydning for renten og dermed boligejernes økonomi.
Emne Finansiel statistik
Type Værdipapirer
Periode Januar 2022
Offentligjort den 28. februar 2022
Næste offentliggørelse Se udgivelseskalender

Kontaktinformation