Stort kursfald på realkreditobligationer med fast rente

Abstract icon Ved udgangen af marts var kursværdien af de 30-årige fastforrentede realkreditobligationer 134 mia. kr. lavere end den nominelle værdi. Det betyder, at låntagere med fastforrentede realkreditlån potentielt kan skære 134 mia. kr. eller 11 pct. af restgælden ved at indfri deres realkreditlån før tid.
Emne Finansiel statistik
Type Værdipapirer
Periode Marts 2022
Offentligjort den 3. maj 2022
Næste offentliggørelse Se udgivelseskalender

Kontaktinformation