Færre realkreditobligationer med lav rente

Abstract icon Fra januar til april har låntagere reduceret deres 30-årige fastforrentede realkreditlån med lav rente. Det skyldes, at markedsrenterne er steget betydeligt, og at låntagerne derfor har kunnet skære en del af deres restgæld ved at omlægge til et nyt realkreditlån med en højere rente. Dermed er værdien af 30-årige fastforrentede realkreditobligationer med en rente på 1,5 pct. eller derunder faldet 95 mia. kr. Obligationer med en højere rente er steget 79 mia. kr., så den samlede værdi af 30-årige obligationer netto er faldet 16 mia. kr.
Emne Finansiel statistik
Type Værdipapirer
Periode April 2022
Offentligjort den 1. juni 2022
Næste offentliggørelse Se udgivelseskalender

Kontaktinformation