Udlandet holder færre danske realkreditobligationer

Abstract icon Udenlandske investorer har i år netto solgt 30-årige danske konverterbare realkreditobligationer for 55 mia. kr. Udlandets ejerandel er dermed faldet fra 38,1 pct. i januar til 36,1 pct. i august. Værdien af de 30-årige obligationer er i samme periode faldet med 87 mia. kr., bl.a. i forbindelse med konverte-ring af realkreditlån.
Emne Finansiel statistik
Type Værdipapirer
Periode August 2022
Offentligjort den 28. september 2022
Næste offentliggørelse Se udgivelseskalender

Kontaktinformation