Tæt på ens afkast før omkostninger i aktive og passive fonde

Abstract icon Danske husholdninger har i 1. kvartal 2023 fået et afkast på 5,2 pct. før omkostninger i fonde, som investerer i globale aktier. Der var lille forskel i afkastene ved aktiv og passiv forvaltning; afkastet var 5,1 pct. i aktivt forvaltede fonde, mens det var 5,6 pct. i de passivt forvaltede.
Emne Finansiel statistik
Type Investeringsforeninger
Periode 1. kvartal 2023
Offentligjort den 4. maj 2023
Næste offentliggørelse Se udgivelseskalender

Kontaktinformation