Bank og realkreditBank- og realkreditstatistikkerne er månedlige opgørelser af aktiver og passiver i danske banker og realkreditinstitutter. Derudover kan kvartalsvise data fra Nationalbankens Udlånsundersøgelse også findes her. 

Statistikkerne indeholder information om banker og realkreditinstitutters beholdninger og transaktioner for især udlån og indlån. Derudover opgøres rentesatser og bidragssatser – både for alle lån og for nye lån.

Der findes detaljerede informationer om eksempelvis sektor, type af udlån og indlån, valuta og afdrag for danske og udenlandske kunder. Statistikkerne er dermed en vigtig kilde til at belyse emner som kreditvækst, udbredelsen af negative renter på indlån, danskernes indlån og oplysninger om danske boligejeres realkreditgæld, som har stor betydning for deres økonomiske robusthed.

Nationalbankens Udlånsundersøgelse er en kvalitativ opgørelse af Danmarks største banker og realkreditinstitutters udvikling i kreditpolitik for virksomheder og privatkunder. Undersøgelsen giver bl.a. en indikation af om det generelt er blevet nemmere eller sværere for danske låntagere at få lov til at optage et lån, og indikationer af hvorvidt ændringer i det samlede udlån er drevet af udbud eller efterspørgsel. 

Statistik for bank og realkredit publiceres hver måned, typisk 19. hverdag. Udlånsundersøgelsen er kvartalsvis og offentliggøres 6. hverdag i januar, april, juli og oktober.


UDFORSK DATA 


V
ælg statistik
 

Banner_statbank_hvid.png
STATISTIKNYHEDER 


Bank og realkredit