Betalingsbalancens finansielle

poster

Betalingsbalancens finansielle poster.png

Betalingsbalancens finansielle poster er en månedlig opgørelse af finansielle transaktioner mellem Danmark og udlandet.

Betalingsbalancens finansielle poster opdeles bl.a. i direkte investeringer i egenkapital og koncernlån, porteføljeinvesteringer i aktier, investeringsforeningsbeviser og obligationer samt finansielle derivater som fx valuta- og renteswaps, Nationalbankens reserveaktiver og andre investeringer som fx lån og indskud.

Betalingsbalancen finansielle poster er en del af den samlede opgørelse af betalingsbalancen, som indeholder tre hovedposter: løbende poster, kapitaloverførsler og finansielle poster. Betalingsbalancens finansielle poster viser, hvordan overskuddet på betalingsbalancens løbende poster og kapitaloverførsler placeres i finansielle aktiver i udlandet. Ved et underskud på betalingsbalancens løbende poster viser de finansielle poster, hvordan underskuddet finansieres. Danmarks Nationalbank opgør de finansielle poster, mens de løbende poster og kapitaloverførsler opgøres af Danmarks Statistik (link).

Statistikken opgøres i overensstemmelse med retningslinjerne i International Monetary Fund’s, IMF’s, betalingsbalancemanual.

Statistikken publiceres 7. hverdag i hver måned. Offentliggørelsen følger Danmarks Statistiks offentliggørelse af betalingsbalancens løbende poster over for udlandet.  

UDFORSK DATATabeller i statistikbanken

Find tal i statistikbanken.png
Betalingsbalancens finansielle poster - overblik1.png Betalingsbalancens finansielle poster fordelt på indenlandsk sektor.png
Betalingsbalancens finansielle poster - landefordelt.png
Metode


Betalingsbalancens finansielle poster publiceres 7. hverdag i hver måned.
Offentliggørelsen følger Danmarks Statistiks offentligggørelse af betalingsbalancens løbende poster og kapitaloverførsler.
Se udgivelseskalender.


Læs kilder og metode for Betalingsbalancens finansielle poster her.

KONTAKT

Lasse Nørgård Vogelius
lnvo@nationalbanken.dk
+ 45 33 63 68 53

Robert Wederkinck
rwe@nationalbanken.dk
+45 33 63 68 63