Danmark og udlandet
h


Danmark og udlandet er en samling af forskellige statistikker, som omhandler danske investeringer i udlandet og udenlandske investeringer i Danmark.

Statistikkerne under Danmark og udlandet vedrører både transaktioner og beholdninger. Transaktioner er værdien af investeringer foretaget indenfor en given periode, mens beholdninger er den samlede værdi af investeringer opgjort på et givent tidspunkt. Transaktionerne opgøres under betalingsbalancens finansielle poster, og beholdningerne under kapitalbalancen. Både betalingsbalancens finansielle poster og kapitalbalancen opdeles i følgende hovedposter: direkte investeringer, porteføljeinvesteringer, finansielle derivater, andre investeringer (herunder lån og indskud) og reserveaktiver.

Posterne anvendes til at opgøre Danmarks udlandsformue (Kapitalbalancen), virksomheders investeringer ind og ud af Danmark (Direkte investeringer), værdipapirhandel med udlandet (Porteføljeinvesteringer) og sammensætningen af Nationalbankens valutareserve (Internationale reserveaktiver og likviditet).

Statistikkerne indeholder oplysninger om, hvem der foretager investeringer ind og ud af Danmark, samt oplysninger om typen af investering.


UDFORSK DATA 


V
ælg statistik
 

Sammenhæng mellem

statistikkerne

Danmark og udlandet dækker over Danmarks finansielle mellemværender med udlandet, og opgøres både som transaktioner og beholdninger. Betalingsbalancens finansielle poster er statistikken for transaktioner, mens Danmarks udlandsformue er statistikken for beholdninger. Både betalingsbalancens finansielle poster og Danmarks udlandsformue kan opdeles på direkte investeringer, porteføljeinvesteringer, finansielle derivater, andre investeringer, fx lån og indlån, og reserveaktiver. Der er særligt detaljerede statistikker for direkte investeringer, porteføljeinvesteringer og reserveraktiver.  

DK_udland_illustration.png 
STATISTIKNYHEDER 


Danmark og udlandet