Danmark og udlandet
Danmark og udlandet er en samling af forskellige statistikker, som omhandler danske investeringer i udlandet og udenlandske investeringer i Danmark.

Statistikkerne under Danmark og udlandet vedrører både transaktioner og beholdninger. Transaktioner er værdien af investeringer foretaget indenfor en given periode, mens beholdninger er den samlede værdi af investeringer opgjort på et givent tidspunkt. Transaktionerne opgøres under betalingsbalancens finansielle poster, og beholdningerne under kapitalbalancen. Både betalingsbalancens finansielle poster og kapitalbalancen opdeles i følgende hovedposter: direkte investeringer, porteføljeinvesteringer, finansielle derivater, andre investeringer (herunder lån og indskud) og reserveaktiver.

Posterne anvendes til at opgøre Danmarks udlandsformue (Kapitalbalancen), virksomheders investeringer ind og ud af Danmark (Direkte investeringer), værdipapirhandel med udlandet (Porteføljeinvesteringer) og sammensætningen af Nationalbankens valutareserve (Internationale reserveaktiver og likviditet).

Statistikkerne indeholder oplysninger om, hvem der foretager investeringer ind og ud af Danmark, samt oplysninger om typen af investering.UDFORSK DATA 


Vælg statistik
Sammenhæng mellem statistikker

Danmark og udlandet dækker over Danmarks finansielle mellemværender med udlandet, og opgøres både som transaktioner og beholdninger. Betalingsbalancens finansielle poster er statistikken for transaktioner, mens Danmarks udlandsformue statistikken for beholdninger. Både betalingsbalancens finansielle poster og Danmarks udlandsformue opdeles på direkte investeringer, porteføljeinvesteringer, finansielle derivater, andre investeringer som fx lån og indlån samt reserveaktiver. Der er særligt detaljerede statistikker for direkte investeringer, porteføljeinvesteringer og reserveaktiver.    

STATISTIKNYHEDERDanmark og udlandet