Danmarks udlandsformue


Danmarks udlandsformue er en opgørelse over Danmarks finansielle aktiver i udlandet og udlandets finansielle aktiver i Danmark, også kaldet passiverne. Udlandsformuen er et andet udtryk for kapitalbalancen.

Kapitalbalancen kaldes for udlandsformuen, når Danmarks finansielle aktiver i udlandet overstiger udlandets finansielle aktiver i Danmark. Omvendt kaldes kapitalbalancen for udlandsgælden, når udlandets finansielle aktiver i Danmark overstiger Danmarks finansielle aktiver i udlandet.

Statistikken indeholder detaljerede oplysninger om udlandsformuen (kapitalbalancen) fordelt på land, sektor, aktiver og passiver samt type af investering som fx direkte investeringer i egenkapital og porteføljeinvesteringer i værdipapirer.

Kapitalbalancen opgøres i overensstemmelse med retningslinjerne i International Monetary Fund's, IMF's, betalingsbalancemanual.

Statistikken publiceres sidste hverdag i hvert kvartal.UDFORSK DATA

 
Tabeller i statistikbanken

 
 

 


d


 

Metode


 

Danmarks udlandsformue publiceres sidste hverdag i hvert kvartal.
Se udgivelseskalender.Læs kilder og metode for Danmarks udlandsformuen her.

KONTAKT

Lasse Nørgård Vogelius
lnvo@nationalbanken.dk
+ 45 33 63 68 53

Robert Wederkinck
rwe@nationalbanken.dk
+45 33 63 68 63STATISTIKNYHEDER


Danmarks udlandsformue