Direkte investeringer
h_ikon.png

Direkte investeringer er en opgørelse over virksomhedsinvesteringer på tværs af landegrænsen. De fleste direkte investeringer foretages af koncerner, der ejer 100 procent af det selskab, som de investerer i.

Statistikken indeholder danske direkte investeringer i udlandet (udadgående) og udenlandske direkte investeringer i Danmark (indadgående). Opgørelsen er opdelt i henholdsvis transaktioner og beholdningen af direkte investeringer. Transaktionerne afspejler værdien af direkte investeringer foretaget indenfor en given periode, mens beholdningerne afspejler den samlede værdi af direkte investeringer på et givent tidspunkt.

Direkte investeringer er i modsætning til porteføljeinvesteringer karakteriseret ved, at investoren har en væsentlig indflydelse på beslutningerne i den virksomhed, der er investeret i.

Statistikken er en del af betalingsbalancens finansielle poster og opgøres i overensstemmelse med retningslinjerne i International Monetary Fund's, IMF's, betalingsbalancemanual.

Transaktionsstatistikken publiceres den anden måned i hvert kvartal. Beholdningsstatistikken publiceres én gang årligt i september. Begge statistikker publiceres 10. hverdag i måneden for offentliggørelsen. 


UDFORSK DATA


Tabeller i statistikbanken

 


Metode


Transaktionsstatistikken publiceres anden måned i hvert kvartal. Beholdningsstatistikken publiceres én gang årligt. Statistikkerne offentliggøres på 10. hverdag i måneden.
Se udgivelseskalender.

Der publiceres to statistikker om direkte investeringer:

  • Direkte investeringer, transaktioner (DNDIQ)
  • Direkte investeringer, beholdninger (DNDIA, DNUIC)


Læs kilder og metode for Direkte investeringer, transaktioner  her.
Læs kilder og metode for Direkte investeringer, beholdninger 
her.

KONTAKT

Lasse Nørgård Vogelius
lnvo@nationalbanken.dk
+ 45 33 63 68 53

Morten-Bo Paulsen
mbpa@nationalbanken.dk
+45 33 63 68 35


 

 
 
STATISTIKNYHEDER


Direkte investeringer