Forsikring og pension

Nyeste tal

Færdige tabeller

         

Danske husholdningers pensionsformue (Individ):

Husholdningernes gennemsnitlige pensionsformue opdelt på:

 


         


Balance (Sektor):

 

 

         

 

Investering (Sektor):
Forsikrings- og pensionssektoren, hvor danske investeringsforeninger gennemlyses* opdelt på:

Afkast i pct. fordelt på:

Beholdninger fordelt på:

 

          

Hensættelser (Sektor):
Forsikrings- og pensionssektoren i alt*

 Ind- og udbetalinger fordelt på:

 Skadesforsikring:

    

     ​    

 

Afdækning (Sektor):
Forsikrings- og pensionssektoren i alt


Valuta
:

 Afdækning og eksponering

 Afkast

 

Rente:

 Afkast

 Ændringer i gennemsnitsrente- og skadeshensættelser

 

 *Yderligere opsplitning på virksomhedstyperne livsforsikring, pensionskasser og skadesforsikring kan findes i statistikbanken.

 

Kilder og metoder

         

 

Statistikområdet 'Forsikring og pension' dækker over både den individbaserede pensionsstatistik og forsikrings- og pensionsstatistikken.

     

         

 

Den individbaserede pensionsstatistik indeholder årlige pensionsdata for danske husholdninger, der indsamles og kvalitetssikres i samarbejde med Danmarks Statistik. Pensionsformuen er dokumenteret her:

Den individbaserede pensionsstatistik indgår i Danmarks Statistiks opgørelse af danske husholdninger formue og gæld. Yderligere information kan findes her:

         

 

Forsikrings- og pensionsstatistikken er en sektorstatistik, der indeholder månedlige og kvartalsvise data for forsikrings- og pensionssektorens selskaber.