Indlån

h_ikon.png

Indlånsstatistikken viser en opgørelse af hvor meget der står på kontoen hos fx virksomheder og husholdninger i danske banker og hvordan disse indlån forrentes.

Statistikken indeholder detaljerede oplysninger om indlån fordelt på typer af indlån, sektor, land og valuta. Derudover findes der også supplerende statistik fra de største danske banker om udbredelsen af negative indlånsrenter.

Indlånsstatistikken kan bl.a. give indsigt i, hvor stor opsparing danskerne har.


Statistik over indlån publiceres hver måned, typisk 19. hverdag. 
UDFORSK DATA

 
Tabeller i statistikbanken 


Danmarks udlandsformue - overblik.png Udlandsformue landefordelt.png
Udlandsformue indenlandsk sektor.png
DA_indlaan_renter.png 

Metode


 

Indlånsstatistikken publiceres hver måned, typisk 19. bankdag. 

Se udgivelseskalender.

Der publiceres to statistikker om indlån:

  • Balancer
  • Renter

Læs kilder og metode for Balancestatistik her.
Læs kilder og metode for Rentestatistik her.


KONTAKT

Rasmus Kofoed Mandsberg
rkm@nationalbanken.dk
+ 45 33 63 68 60


Jacob Wiberg Larsen
jwla@nationalbanken.dk
+45 33 63 68 63
Find flere statistikker her  


bankogrealkredit.png
Udlaan1.png
Samletbalance1.png
udlaansundersøgelse1.png


 

STATISTIKNYHEDERBank og realkredit