Internationale reserveaktiver

og likviditet

Internationale reserveaktiver og likviditet.png

Statistikken indeholder en detaljeret opgørelse af sammensætningen af Nationalbankens reserveaktiver, herunder beholdningen af værdipapirer, finansielle derivater, guld, lån og indskud i valuta mm.


Tallene er opgjort i henhold til International Monetary Fund, IMF’s, retningslinjer for opgørelse af internationale reserveaktiver (link). Opgørelsen afviger på flere punkter fra den opgørelse, som fremgår af Nationalbankens regnskabsmæssige balance (link) og dertilhørende månedlige pressemeddelelse om valuta og likviditet samt månedsbalance (link). Den er både mere omfangsrig og opgøres efter andre principper. Ud over Nationalbankens reserveaktiver omfatter den udvidede opgørelse oplysninger om fremtidige ind- og udbetalinger på valutaaktiver og -passiver, herunder også udbetalinger på statens valutapassiver, samt supplerende oplysninger om fx valutaaktiver, der er modtaget eller stillet som sikkerhed af Nationalbanken.

Statistikken med reserveaktiver er fordelt på beholdninger af forskellige typer af værdipapirer, guld, lån og indskud i valuta mm, mens statistikken med betalinger og likviditet er fordelt på sektor, lån og indskud i valuta, værdipapirer og type af betalinger mm.

Statistikken publiceres hver måned, typisk sidste hverdag. 

U
DFORSK DATATabeller i statistikbanken

Find_data_i_statstikbanken.png
Nationalbankens reserveaktiver.pngNationalbankens forudbestemte betalinger.pngStatens forudbestemte betalinger.png


 

 

Metode

 

Internationale reserveaktivet og likviditet publiceres hver måned, typisk sidste
hverdag i måneden.
Se udgivelseskalender.


Læs kilder og metode for Internationale reserve aktiver og likviditet  her.

KONTAKT

Robert Wederkinck
rwe@nationalbanken.dk
+45 33 63 68 63

Christian Brauer Johanssen
cbjo@nationalbanken.dk
+45 33 63 65 92


j
UDFORSK IMF-OPGØRELSER


Oversigt