Udlånsundersøgelse

h_ikon.png

Nationalbankens Udlånsundersøgelse er en kvalitativ opgørelse af udviklingen i Danmarks største banker og realkreditinstitutters kreditstandarder, låneefterspørgsel samt nedskrivninger og tab på udlån for virksomheder og privatkunder. Dermed giver statistikken et indblik i ændringerne i institutternes kreditpolitik for danske låntagere.

Undersøgelsen giver bl.a. en indikation af, om det generelt er blevet nemmere eller sværere for danske låntagere at få lov til at optage et lån, og indikationer af, hvorvidt ændringer i det samlede udlån er drevet af udbud eller efterspørgsel.

Statistikken er baseret på et spørgeskema som rundsendes til institutternes kreditchefer, hvor de svarer på, hvordan kreditstandarder, låneefterspørgsel, nedskrivninger og tab har ændret sig siden sidste kvartal. Derudover er statistikken også fremadskuende, og kreditcheferne svarer derfor også på, hvordan de forventer at kreditpolitik, låneefterspørgsel, nedskrivninger og tab vil ændre sig i det kommende kvartal.

Institutternes svar tager udgangspunkt i en skala på 5 trin fra -100 til 100. -100 betyder "faldet/strammet en del", -50 "strammet lidt", 0 "uændret", 50 "lempet lidt" og 100 "steget/lempet en del". Institutternes svar vægtes med deres respektive markedsandele, og det giver et nettotal for spørgsmålet. Det er det nettotal, som findes i statistikken. 

Udlånsundersøgelsen har kvartalsvis frekvens og offentliggøres 6. hverdag i januar, april, juli og oktober.


 

UDFORSK DATA

 
Tabeller i statistikbanken


Danmarks udlandsformue - overblik.png Udlandsformue landefordelt.pngUdlandsformue indenlandsk sektor.png
DA_Udlaansundersoegelsen_kreditvilkaarErhverv.png
DA_Udlaansundersoegelsen_efterspoergselErhverv.png
DA_Udlaansundersoegelsen_nedskrivningerErhverv.png

Metode


 

Udlånsundersøgelsen offentliggøres 6. hverdag i januar, april, juli og oktober.

Se udgivelseskalender.

Læs kilder og metode for Udlånsundersøgelsen her.

KONTAKT

Rasmus Kofoed Mandsberg
rkm@nationalbanken.dk
+ 45 33 63 68 60


Marcus Bjerregaard Læssøe
mbls@nationalbanken.dk
+45 33 63 68 63Find flere statistikker her  


bankogrealkredit.png
Indlaan.png
Udlaan1.png
udlaansundersøgelse1.png


STATISTIKNYHEDERUdlånsundersøgelse