Penge-, valuta- og derivatmarked

Nyeste tal

Information

Pengemarkedet

Nationalbanken gennemfører en årlig undersøgelse af pengemarkedet i 2. kvartal, hvor de største pengeinstitutter indberetter omsætningsdata mv.

På pengemarkedet gennemføres pengemarkedslån og handel med rentederivater med en løbetid op til og med 1 år mellem pengeinstitutterne. Pengemarkedsundersøgelsen omfatter usikrede lån, repoer, FX swaps, Cita-swaps og FRA.

Kontaktpersoner:

 

Valuta- og derivatmarkedet

Bank for International Settlements (BIS) gennemfører hvert tredje år i samarbejde med centralbanker verden over en undersøgelse af det globale valuta- og derivatmarked opdelt på henholdsvis en omsætnings- og en beholdningsdel. Det danske bidrag indsamles af Nationalbanken på basis af besvarelser fra de væsentligste, danske markedsdeltagere.

Kontaktpersoner: