Pengemarkedsundersøgelse 2014

Penge-, valuta- og derivatmarked, 2014.
Publiceret 5. januar 2015
Abstract icon Omsætningen på pengemarkedet er ifølge Nationalbankens årlige pengemarkedsundersøgelse fortsat med at falde, jf. figuren. Finanskrisen betød, at der kom øget fokus på likviditets- og kreditrisici. Omsætningen i længere usikrede pengemarkedslån er som konsekvens heraf så godt som forsvundet, og omsætningen ligger alt overvejende i dag til dag-markedet. Størstedelen af den samlede omsætning er knyttet til lån med sikkerhed i form af enten repoer eller FX swaps.

 Graf_Pengemarkedsundersøgelse_2014.PNG

Nationalbanken gennemfører en årlig undersøgelse af pengemarkedet i 2. kvartal, hvor de største pengeinstitutter indberetter omsætningsdata mv.

På pengemarkedet gennemføres pengemarkedslån og handel med rentederivater med en løbetid op til 1 år mellem pengeinstitutterne. Pengemarkedsundersøgelsen omfatter usikrede lån, repoer, FX swaps, Cita-swaps og FRA.

Mere information

For mere information om produkterne på pengemarkedet:

 Pengepolitik i Danmark ​​

Artikel

Læs om den seneste pengemarkeds-
undersøgelse i artiklen "Seneste tendenser på pengemarkedet" i Kvartalsoversigt,
4. kvartal 2014

 Seneste tendenser på pengemarkedet ​​