Pengemarkedsundersøgelse 2018

Penge-, valuta- og derivatmarked, 2018.
Publiceret 28. september 2018
Abstract icon Den samlede omsætning i danske pengemarkedslån var ifølge Nationalbankens årlige pengemarkedsundersøgelse i 2. kvartal 2018 på niveau med det foregående år. Ligesom de seneste år skal den beskedne omsætning ses i sammenhæng med den rigelige kronelikviditet for bankerne som helhed. Derudover viser undersøgelsen, at omsætningen i rentederivater mellem bankerne, ligesom i 2017, er på et meget lavt niveau.

 

 

Mere information

 For mere information om produkterne på pengemarkedet.


 Pengepolitik i Danmark ​​