Pengemarkedsundersøgelse 2015

Penge-, valuta- og derivatmarked, 2015.
Publiceret 11. december 2015
Abstract icon Den samlede omsætning i pengemarkedslån var i 2. kvartal 2015 fortsat på et lavt niveau ifølge Nationalbankens årlige pengemarkedsundersøgelse. Det øgede fokus på likviditets- og kreditrisici siden finanskrisen har betydet et skifte fra usikrede til sikrede lån og en tendens til, at løbetiden på lånene generelt er blevet reduceret markant. Omsætning i usikrede udlån med løbetid over 1 dag var så godt som ikke-eksisterende.

Graf_pm_2015.PNG

Nationalbanken gennemfører en årlig undersøgelse af pengemarkedet i 2. kvartal, hvor de største pengeinstitutter indberetter omsætningsdata mv.

På pengemarkedet gennemføres pengemarkedslån og handel med rentederivater med en løbetid op til 1 år mellem pengeinstitutterne. Pengemarkedsundersøgelsen omfatter usikrede lån, repoer, FX swaps, Cita-swaps og FRA.

Artikel

Læs om den seneste pengemarkeds-
undersøgelse i artiklen "Pengemarkedet ved pres på kronen og negative renter" i Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2015.


 Pengemarkedet ved pres på kronen og negative renter

Mere information

 For mere information om produkterne på pengemarkedet.


 Pengepolitik i Danmark ​​