Pengemarkedsundersøgelse 2016

Penge-, valuta- og derivatmarked, 2016.
Publiceret 26. januar 2017
Abstract icon Den samlede omsætning i danske pengemarkedslån var ifølge Nationalbankens årlige pengemarkedsundersøgelse fortsat på et lavt niveau i 2. kvartal 2016. Den beskedne omsætning skal ses i lyset af den rigelige kronelikviditet for bankerne som helhed.

 


Nationalbanken gennemfører en årlig undersøgelse af pengemarkedet i 2. kvartal, hvor de største pengeinstitutter indberetter omsætningsdata mv.

På pengemarkedet gennemføres pengemarkedslån og handel med rentederivater med en løbetid op til 1 år mellem pengeinstitutterne. Pengemarkedsundersøgelsen omfatter usikrede lån, repoer og FX swap med løbetid fra 1 dag til over 1 år. Omfatter både Cita swaps, hvor T/N-renten modtages og betales, samt både køb og salg af FRA med løbetid fra 1 måned op til 1 år.

Mere information

 For mere information om produkterne på pengemarkedet.


 Pengepolitik i Danmark ​​