Porteføljeinvesteringer

H_ikon.png

Porteføljeinvesteringer er en opgørelse over værdipapirhandler mellem Danmark og udlandet, dvs. køb og salg af aktier, investeringsbeviser og obligationer på tværs af landegrænsen.

Statistikken indeholder detaljerede oplysninger om transaktioner (nettokøb/-salg) for danske investeringer i udenlandske værdipapirer samt udenlandske investeringer i danske værdipapirer. Statistikken indeholder fx oplysninger om, hvilket land og sektor køber og sælger kommer fra.

Porteføljeinvesteringer er i modsætning til direkte investeringer karakteriseret ved, at investoren ikke har en væsentlig indflydelse på beslutningerne i den virksomhed, der er investeret i.
Statistikken er en del af betalingsbalancens finansielle poster og opgøres i overensstemmelse med retningslinjerne i International Monetary Fund’s, IMF’s, betalingsbalancemanual.

Statistikken publiceres 20. hverdag i hver måned.UDFORSK DATA 


Tabeller i statistikbanken
Find_data_i_statstikbanken.png
Overblik.png Indenlandsk_sektor.pngDanske porteføljeinvesteringer - landefordelt.png


Metode

 

Porteføljeinvesteringer publiceres hver måned, typisk 20. hverdag.
Se udgivelseskalender.


Læs kilder og metode for Porteføljeinvesteringer her.

KONTAKT

Lasse Nørgård Vogelius
lnvo@nationalbanken.dk
+ 45 33 63 68 53

Robert Wederkinck
rwe@nationalbanken.dk
+45 33 63 68 63


STATISTIKNYHEDER


Porteføljeinvesteringer