Værdipapirer på fondskodeniveau

Oversigtstabeller

Filen er senest opdateret den: ​
Aktier og obligationer noteret på Nasdaq OMX Copenhagen samt VP-registrerede investeringsforeningsbeviser:​​
28. november 2022
Oktober 2022
28. oktober 2022
September 2022
28. oktober 2022
August 2022
28. oktober 2022
Juli 2022
​28. september 2022
Juni 2022
​26. august 2022
Maj 2022
28. juli 2022
April 2022
​29. juni 2022
Marts 2022
​1. juni 2022
Februar 2022
​1. juni 2022
Januar 2022
​28. marts 2022
December 2021
​28. februar 2022
November 2021
​28. januar 2022
Oktober 2021
​5. januar 2022
September 2021
​26. november 2021
August 2021
​28. oktober 2021
Juli 2021
​28. oktober 2021
Juni 2021
27. august 2021
Maj 2021
22. september 2021
April 2021
22. september 2021
Marts 2021
22. september 2021
Februar 2021
22. september 2021
Januar 2021
22. september 2021
December 2020
22. september 2021
November 2020​​​​​​​​​​​​
22. september 2021
Oktober 2020​​​​​​​​​​​​
22. september 2021September 2020​​​​​​​​​​​​
22. september 2021
August 2020​​​​​​​​​​​​
22. september 2021
Juli 2020​​​​​​​​​​​​
22. september 2021
Juni 2020​​​​​​​​​​​​
22. september 2021
Maj 2020​​​​​​​​​​​​
22. september 2021April 2020​​​​​​​​​​​​
22. september 2021Marts 2020​​​​​​​​​​​​
22. september 2021Februar 2020​​​​​​​​​​​​
22. september 2021​​Januar 2020​​​​​​​​​​​​
22. september 2021
December 2019​​​​​​​​​​
22. september 2021
November 2019​​​​​​​​​​
22. september 2021Oktober 2019​​​​​​​​​​
22. september 2021
September 2019​​​​​​​​​
22. september 2021August 2019​​​​​​​
22. september 2021Juli 2019​​​​​​​
22. september 2021Juni 2019​​​​​​
22. september 2021
Maj 2019​​​​
22. september 2021April 2019​​​​
22. september 2021Marts 2019​​​​
22. september 2021Februar 2019​​​​

22. september 2021

Januar 2019​​​

28. september 2020

December 2018​​​
28. september 2020November 2018​​
28. september 2020Oktober 2018
28. september 2020September 2018​​​​​​​
28. september 2020August 2018​​​​​​​
28. september 2020Juli 2018​​​​​​
28. september 2020Juni 2018​​​​​
28. september 2020Maj 2018​​​​
28. september 2020April 2018​​​
28. september 2020Marts 2018​​​​​​​​​​
28. september 2020Februar 2018​​​​​​​​​
28. september 2020Januar 2018​​​​​​​​
27. september 2019December 2017​​​​​​​​
27. september 2019November 2017​​​​​​​
27. september 2019Oktober 2017​​​​​​​
27. september 2019September 2017​​​​​​
27. september 2019August 2017​​​​​
27. september 2019Juli 2017​​​​
27. september 2019Juni 2017​​​
27. september 2019Maj 2017​​
27. september 2019April 2017​​​​​​​​​​​​​​
27. september 2019Marts 2017​​​​​​​​​​​​​
27. september 2019Februar 2017​​​​​​​​​​​​​
27. september 2019Januar 2017​​​​​​​​​​​​​
28. september 2018December 2016​​​​​​​​​​​​​
28. september 2018November 2016​​​​​​
28. september 2018​​Oktober 2016​​​​​
28. september 2018​​September 2016​​​​
28. september 2018August 2016​​​​

28. september 2018

 Juli 2016​​​​
28. september 2018​​Juni 2016​​​​
28. september 2018​​Maj 2016​​​​
28. september 2018​​April 2016​​​
28. september 2018​​ Marts 2016​​
28. september 2018​​ Februar 2016
28. september 2018 Januar 2016
28. september 2017 December 2015
28. september 2017 November 2015
28. september 2017 Oktober 2015​​​
28. september 2017​​ September 2015​​
28. september 2017 August 2015​​
28. september 2017Juli 2015
28. september 2017Juni 2015
28. september 2017Maj 2015
28. september 2017April 2015​​​
28. september 2017Marts 2015​​​
28. september 2017Februar 2015​​
28. september 2017Januar 2015
​28. september 2015December 2014
​28. september 2015November 2014
​28. september 2015Oktober 2014
​28. september 2015September 2014​​
​28. september 2015August 2014
​28. september 2015Juli 2014
​28. september 2015Juni 2014
​28. september 2015Maj 2014​​
​28. september 2015April 2014
​28. september 2015Marts 2014​​
​28. september 2015
Februar 2014
​28. september 2015
Januar 2014​​
​28. september 2015
December 2013​​​​
​28. september 2015
November 2013
​28. september 2015
Oktober 2013
30. september 2014​​
September 2013
30. september 2014​​
August 2013
30. september 2014​​
Juli 2013
30. september 2014​​
Juni 2013
30. september 2014​​
Maj 2013
30. september 2014​​​
April 2013
30. september 2014​​
Marts 2013
30. september 2014​​
Februar 2013
30. september 2014​​
Januar 2013
30. september 2014​​
December 2012
30. september 2014​​
November 2012
30. september 2014​​
Oktober 2012
30. september 2014​​
September 2012
30. september 2014​​
August 2012
30. september 2014​​
Juli 2012
30. september 2014​​
Juni 2012
30. september 2014​​
Maj 2012
30. september 2014​​
April 2012
30. september 2014​​
Marts 2012
30. september 2014​​
Februar 2012
30. september 2014​​
Januar 2012

 

Information

I Værdipapirstatistik på fondskodeniveau indgår variablen "ejerkoncentration". Ejerkoncentrationen beregnes ved hjælp af maksimal ejerandel, der opgøres som den andel af serien, der ejes af seriens største investor. Ejerkoncentration beregnes kun for obligationer, og statistikken opdateres med nye oplysninger tilbage til januar 2005. Ejerkoncentrationen har følgende udfaldsrum:

1 – Lavt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel < 20 pct.
2 – Mellem koncentrerede serier. 20 pct. <= maksimal ejerandel < 50 pct.
3 – Højt koncentrerede serier. Maksimal ejerandel >= 50 pct.
0 – Hele serien ejes af udstedere
L – Ejerkoncentration beregnes ikke
M – Oplysninger om ejerkoncentration eksisterer ikke.

Informationen om ejerkoncentrationens betydning for realkreditobligationernes prisfastsættelse mv. kan findes i Nationalbankens publikation Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2008.

Kontaktpersoner:

 • Peter Toubro-Christensen
  Tlf. 33 63 69 61
 • Rikke Rhode Nissen
  Tlf. 33 63 63 24

Kilder og metoder

Værdipapirstatistik på fondskodeniveau
 
0 Administrative oplysninger om statistikproduktet
1 Indhold
2 Tid
3 Pålidelighed og usikkerhed
4 Sammenlignelighed
5 Tilgængelighed
6 Supplerende dokumentation

 

0 Administrative oplysninger om statistikproduktet

0.1 Navn

Værdipapirstatistik på fondskodeniveau.

0.2 Emnegruppe
Værdipapirstatistik

Penge- og kapitalmarked.

0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person mv.
Danmarks Nationalbank, Finansiel Statistik, Værdipapir- og betalingsbalancestatistik
Rikke Rhode Nissen, tlf. 33 63 63 24, e-mail: rrn@nationalbanken.dk
Peter Toubro-Christensen, tlf. 33 63 69 61, e-mail: ptc@nationalbanken.dk


0.4 Formål og historie

Formålet med statistikken er at belyse ejerfordelingen af det enkelte værdipapir. Statistikken omfatter alle VP-registrerede børsnoterede aktier og obligationer samt alle VP-registrerede investeringsforeningsbeviser uanset udstederens hjemland (indland eller udland).

Med henblik på at sikre fortrolighed omkring den enkelte investor underlægges publiceringen af ejerfordelingsstrukturen af det enkelte papir i en given opdeling et strengt fortolket fortrolighedskrav, der baseres på et antalsprincip og et dominansprincip. For en nærmere beskrivelse af metoden for denne fortrolighedshåndtering henvises til afsnittet om fortrolighed under afsnit 1.2.

Statistikken går tilbage til januar 2005.

0.5 Brugere og anvendelsesområder

Statistikken er generelt interessant for personer/organisationer med interesse i værdipapirområdet, bl.a. giver den mulighed for at følge udviklingen i ejerfordeling af det enkelte værdipapir på sektor og branche.

0.6 Kilder

Statistikken er baseret på oplysninger fra VP Securities (VP) samt fra direkte indberettende finansielle og ikke-finansielle virksomheder. VP registrerer elektronisk en række oplysninger om værdipapirer (fx udsteder, ændringer i udestående og i valuta) samt de enkelte ejeres beholdninger og bevægelser heri. Hovedparten af de registrerede værdipapirer er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, men også unoterede værdipapirer indgår i statistikken. Udstederen kan være indlænding eller udlænding.

Da VP indberetter depotoplysninger, benyttes de direkte indberetninger fora de største danske finansielle og ikke-finansielle virksomheder. Disse virksomheder indberetter alle udstedelser samt deres fulde beholdning, inklusive VP-registrerede værdipapirer liggende på depoter i udlandet samt repoforretninger. De udenlandske depoter og repoforretningerne bruges til at lave ejerfordeling i værdipapirstatistikken.

Til brug for sektorisering og branchefordeling anvendes Det Erhvervsstatistiske Register (Erhvervsregisteret).

Prisoplysninger for investeringsforeninger er baseret på oplysninger fra Investeringsfondsbranchen (IFB). ​Prisoplysninger generelt er baseret på oplysninger fra VP samt og den europæiske værdipapirdatabase (CSDB).

0.7 Indsamlingshjemmel
Nationalbanken indsamler oplysningerne i medfør af Nationalbanklovens §14 a indsat ved lov nr. 579 af 1. juni 2010, ifølge hvilken Nationalbanken indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger inden for dens kompetenceområde. De indsamlede oplysninger kan anvendes til andet end statistikudarbejdelse. Det gælder særligt i forbindelse med overvågningen af den finansielle stabilitet og ved tilrettelæggelsen af penge- og valutapolitikken, samt i relation til Nationalbankens deltagelse i det europæiske samarbejde på det finansielle område.

0.8 Indberetningsbyrde

Oplysninger om VP-registrerede værdipapirer indsamles af VP. Endvidere indberettes oplysninger om endeligt ejerskab fra direkte indberettende finansielle og ikke-finansielle virksomheder via deres eksisterende indberetninger til "Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter" (MFI) og "Betalingsbalancens finansielle poster".

0.9 EU-regulering

Ingen direkte regulering. Statistikken anvendes dog som før nævnt ved udarbejdelsen af finansielle konti til nationalregnskabet, der er et led i opfyldelsen af EU's nationalregnskabsforordning.

 

1 Indhold

1.1 Indholdsbeskrivelse

Statistikken dækker alle børsnoterede VP-registrerede obligationer og aktier samt alle VP-registrerede investeringsforeningsbeviser og indeholder informationer om det enkelte papirs ejerfordeling korrigeret for repoforretninger og VP-registrerede værdipapirer i depot i udlandet.

1.2 Statistiske begreber
Population
Statistikken omfatter alle VP-registrerede børsnoterede aktier og obligationer samt alle VP-registrerede investeringsforeningsbeviser uanset udsteders hjemland (indland eller udland).

Dimensioner

Nogle af statistikkens vigtigste variable er følgende:

 • ISIN
 • Værdiansættelse (markedsværdi, nominel værdi)
 • Udstedersektor
 • Investorsektor
 • Papirtype
 • Valuta
 • For obligationer endvidere kupon og løbetid.

En nærmere forklaring af opgørelsesmetoder mv. følger nedenfor.

ISIN

Identifikation af et givet værdipapir sker via papirets fondskode/ISIN-kode (International Securities Identification Number), som er en international ISO-standard (ISO 6.1.6.6.) for entydig identifikation af værdipapirer.

Værdiansættelse

Beholdninger værdifastsættes efter følgende principper:

Beholdninger opgøres som udgangspunkt til markedskursen ultimo måneden (slutkursen fra Nasdaq OMX Copenhagen). Hvis der ikke findes en ultimokurs, anvendes for:

 • noterede obligationer den senest registrerede kurs, kurser fra andre kilder eller kurs 100
 • noterede aktier den senest registrerede markedskurs eller kurser hentet fra andre kilder
 • investeringsforeningsbeviser den indre værdi ultimo måneden eller kurser fra andre kilder.

Alle beholdninger i valuta omregnes til danske kroner med anvendelse af de valutakurser, der var gældende ultimo måneden.

Sektoropdeling

Sektoropdelingen for udsteder- og ejersektor følger retningslinjerne i ENS95 (Det Europæiske Nationalregnskabs-system). Den indenlandske sektoropdeling sker på baggrund af oplysninger fra Erhvervsregisteret. Statistikken opdeles generelt på følgende sektorer (betegnelserne i parentes angiver de tilhørende sektorkoder i ENS95):

 • Ikke-finansielle selskaber (S.11): Består af institutionelle enheder, hvis fordelingstransaktioner og finansielle transaktioner er adskilt fra deres ejeres. Således er fx enkeltmandsvirksomheder ikke indeholdt i sektoren. Enhederne er markedsproducenter, og hovedaktiviteten er produktion af markedsmæssige varer og ikke-finansielle tjenester.
 • MFI'er (S.121-2): Omfatter selskaber, der hovedsageligt beskæftiger sig med finansiel formidling, og hvis aktivitet består i at modtage indlån eller indlånslignende indskud fra borgerne og andre institutionelle enheder end sektoren selv og formidle disse videre i form af lån og/eller investeringer i værdipapirer for egen regning. Sektoren omfatter pengeinstitutter, realkreditinstitutter, andre kreditinstitutter, pengemarkedsforeninger og Nationalbanken. På udstedersiden underopdeles MFI'erne på pengeinstitutter, realkreditinstitutter samt andre kreditinstitutter og pengemarkedsforeninger.
 • Andre finansielle formidlere m.m. (S.123-4): Omfatter finansielle formidlere, som ikke kan indplaceres i de øvrige finansielle sektorer. Sektoren omfatter investeringsforeninger, finansielle holdingselskaber, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) og Den Særlige Pensionsopsparing (SP). Endvidere indgår bl.a. investerings-, venture- og leasingselskaber og selskaber, der yder forbrugerkredit (fx kontokortselskaber). Derudover indeholder sektoren finansielle hjælpeenheder, som bl.a. består af Nasdaq OMX Copenhagen, VP, børsmæglere, forsikringsmæglere og Nets.
 • Forsikring og pension (S.125): Består af alle forsikringsselskaber og pensionskasser, der hovedsageligt beskæftiger sig med finansiel formidling ved sammenlægning af risici i puljer, dog undtagen de offentlige pensionsordninger LD og SP. Eksempler på enheder i sektoren er skadesforsikringsselskaber, livsforsikringsselskaber, pensionskasser og ATP.
 • Offentlig forvaltning og service (S.13): Omfatter de myndigheder og institutioner, hvis hovedfunktion er at levere ikke-markedsmæssige offentlige tjenesteydelser til borgerne og/eller at foretage omfordelinger af samfundets indkomster og formuer. Ved ikke-markedsmæssige tjenester forstås de tjenester, der aktivt kontrolleres af offentlige myndigheder og leveres gratis eller til priser, som ikke er økonomiske signifikante.
 • Husholdninger mv. (S.14-5): Består af to sektorer. Husholdningssektoren (S.14) omfatter forbrugere og selvstændige erhvervsdrivende, hvor erhvervsaktiviteten ikke er udskilt i selvstændige juridiske enheder. Non-profit-institutioner rettet mod husholdninger (S.15) består af ikke-udbyttegivende institutioner, som leverer varer og tjenester til husholdningerne, fx fagforeninger og velgørende organisationer.
 • Udland (S.2): Som udgangspunkt betragtes et værdipapir som ejet/udstedt af en udlænding, hvis ejeren af en konto eller udstederen af et papir har skattemæssig status som udlænding.
Sektoropdeling for investorsektor

På ejersiden er statistikken potentielt tilgængelig på 4 sektoropdelinger.

Opdeling 1 viser en holderfordeling mellem Danmark og udlandet.

Opdeling 2 viser en sektorfordeling af indlandet på 6 indenlandske sektorer: Ikke-finansielle selskaber, MFI'er og andre finansielle formidlere, forsikring og pension, offentlig forvaltning og service, husholdninger mv. samt ufordelt indland.

Opdeling 3 er en yderligere sektoropdeling (på i alt 8 delsektorer) af ikke-finansielle selskaber (i offentlige og private enheder), offentlig forvaltning og service (i stat, kommuner samt sociale kasser og fonde) samt husholdninger mv. (i personligt ejede virksomheder, lønmodtagere og non-profit-institutioner).

Opdeling 4 er en opdeling af den finansielle sektor (MFI'er og andre finansielle formidlere samt forsikring og pension) på 12 grupperinger. Se:

EJERFORDELINGSSTRUKTUR

 
Korrektion af ejersektor og -branche

Ejerfordelingen i statistikken opgøres efter nationalregnskabsmæssige principper for så vidt angår repoforretninger og beholdning i udenlandsk depot, hvorfor Nationalbanken korrigerer VP's ejerfordeling af værdipapirer.

Repoforretninger og værdipapirudlån betragtes i statistikken som udlånsforretninger og bør således ikke påvirke ejerfordelingen af værdipapirer. I VP bliver papiret imidlertid flyttet fra sælgers/udlåners til købers/låners depot, eftersom den juridiske ret til papiret midlertidigt overdrages til køber/låner. Nationalbanken korrigerer derfor oplysninger fra VP for repoforretninger og værdipapirudlån samt øvrige forretninger, som ligeledes skævvrider ejerfordelingen.

Formålet med at købe/låne et værdipapir i en repoforretning/et værdipapirudlån vil ofte være at sælge papiret videre i markedet. Når køber har videresolgt papiret, kan repokorrektionen føre til, at købers beholdning i det pågældende papir bliver negativ. Dette er helt i overensstemmelse med den regnskabsmæssige behandling af repoforretninger og videresalg. Som følge heraf kan der i Nationalbankens offentliggørelse af ejerfordelingen af obligationer optræde negative beholdninger hos én eller flere sektorer.

Der korrigeres for forretninger mellem MFI-sektoren og udlandet, mellem ikke-MFI'er og udlandet samt mellem indenlandske sektorer.

Et papir ejet af en indlænding vil som udgangspunkt blive registreret som ejet af en udlænding, hvis det er indskrevet i et udenlandsk depot, fx Euroclear. Udlandets ejerandel vil derfor blive overvurderet. Nationalbanken indsamler oplysninger fra danske pengeinstitutter mv. om værdipapirbeholdninger i udenlandsk depot og korrigerer oplysningerne fra VP herfor.

Nationalbanken indsamler derfor oplysninger fra danske pengeinstitutter samt større ikke-finansielle virksomheder og pensionskasser om værdipapirbeholdninger i udenlandsk depot via deres indberetning.

Fortrolighed

Statistikken har til formål at præsentere brugerne for så detaljerede ejerfordelte oplysninger som muligt på fondskodeniveau under hensyntagen til investorfortrolighed.

Med henblik på at sikre investorfortroligheden underlægges statistikkens ejerfordelingsstruktur (opdeling 2, 3 og 4) følgende fortrolighedskrav:

For investorer i alle sektorer i sektoropdeling 3, samt for aktieinvestorer og holdere af investeringsforeningsbeviser i alle sektorer i sektoropdeling 2 og 4 gælder følgende fortrolighedskrav:

 • Antalsprincip: Beholdningsdata for en given investorsektor skal mindst udgøres af tre investorers beholdninger.
 • Dominansprincip: En given investors beholdning må ikke udgøre mere end 90 pct. af sektorens samlede beholdning.

For alle sektorer i sektoropdeling 2 og 4 gælder der, at de tre største obligationsinvestorer ikke sidder på mere end 90 pct. af sektorens samlede danske obligationsinvesteringer. Fortrolighedskriteriet, der tillader offentliggørelse ved minimum tre investorer og ingen investor over 90 pct., er derfor lempet fra at gælde for enhver kombination af fondskode og sektor (for den givne sektoropdeling) til alene at gælde for den enkelte fondskode under ét.

For obligationsinvestorer i alle sektorer i sektoropdeling 2 og 4 gælder derfor følgende fortrolighedskrav:

 • Antalsprincip: Beholdningsdata for en given fondskode skal mindst udgøres af tre investorers beholdninger.
 • Dominansprincip: En given investors beholdning må ikke udgøre mere end 90 pct. af den samlede udstedelse af en given fondskode.

Nationalbanken fortolker ovenstående fortrolighedsprincipper strengt ved at kræve, at antalsprincippet og dominans¬princippet skal være opfyldt for alle tabelceller i en given sektoropdeling (opdeling 2, 3 og 4) til ethvert givet tidspunkt.

Et brud på ét eller begge fortrolighedsprincipper i én eller flere tabelceller i en given sektoropdeling på et givet tidspunkt medfører, at der ikke publiceres statistik for den givne opdeling for det givne tidspunkt. Dette betyder, at tilgængeligheden af data i de enkelte sektoropdelinger for et givet værdipapir kan skifte over tid.

Papirtype
Aktierne er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Aktier, der noteres, indgår i statistikken ultimo den måned, de noteres. Noterede aktier udgår af statistikken ultimo den måned, hvor papiret afnoteres.

Obligationerne er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Obligationer, der noteres, indgår i statistikken ultimo den måned, de noteres. Noterede obligationer udgår af statistikken ultimo den måned, hvor papiret afnoteres.

Investeringsforeningsbeviserne dækker alene bevisudstedende investeringsforeningsafdelinger. Opgørelsen stemmer derfor ikke overens med Nationalbankens Investeringsforeningsstatistik, der også dækker kontoførende afdelinger. Der henvises desuden til denne statistik for yderligere information og data om investeringsforeninger.

 

2 Tid

2.1 Referencetid

Statistikken opgøres ultimo måneden.

2.2 Udgivelsestid

Statistikken offentliggøres hver den 20. bankdag i måneden for tal ultimo foregående måned.

2.3 Punktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede udgivelsestidspunkt.

2.4 Hyppighed

Statistikken offentliggøres månedligt.

 

3 Pålidelighed og usikkerhed

3.1 Samlet pålidelighed

Statistikken baseres på juridisk gyldige registreringer i VP. Den samlede pålidelighed vurderes derfor som høj. Alle VP-registrerede noterede aktier og obligationer samt alle VP-registrerede investeringsforeningsbeviser dækkes af statistikken. Der foretages endvidere manuelle og automatiske kontroller for at sikre pålideligheden af data.

3.2 Usikkerhedskilder
Usikkerheden knytter sig stort set kun til usikkerhed omkring den korrekte sektor- og branchefordeling, som finder sted på grundlag af erhvervsregisteret.

3.3 Tal for usikkerhed
Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger.

 

4 Sammenlignelighed

4.1 Sammenlignelighed over tid

Statistikken kan generelt set sammenlignes over tid.

Sammenlignelighed over tid med hensyn til ejernes beholdninger forudsætter, at eventuelle rettelser af registreringer i Erhvervsregisteret også føres bagud i statistikken, hvilket som hovedregel ikke er realistisk på grund af ressourcekrævende kørsler.

Et brud på ét eller begge fortrolighedsprincipper i én eller flere tabelceller i en given sektoropdeling på et givet tidspunkt medfører, at der ikke publiceres statistik for den givne opdeling for det givne tidspunkt. Dette betyder, at tilgængeligheden af data i de enkelte sektoropdelinger for et givet værdipapir kan skifte over tid.

Fra og med januar 2013 er statistikken blevet suppleret med direkte kilder fra henholdsvis ikke-finansielle erhvervsvirksomheder og forsikrings- og pensionsselskaber. Dette kan i meget begrænsede tilfælde give anledning til brud i overgangsperioden, hvis kilderne er uenige om virksomhedernes balancer.

Fra og med oktober 2014 er statistikken yderligere blevet suppleret med fulde værdipapirindberetninger fra finansielle virksomheder såsom penge- og realkreditinstitutter. Det kan ligeledes i meget begrænsede tilfælde give anledning til brud i overgangsperioden, hvis kilderne er uenige om de finansielle virksomheders balancer.

4.2 Sammenlignelighed med anden statistik
Statistikken er sammenlignelig med Nationalbankens generelle "Værdipapirstatistik", hvor der findes tilsvarende oplysninger for de enkelte papirtyper og sektorer. Forskellen mellem de to statistikker er, at den generelle ikke indeholder oplysninger om det enkelte papir.

4.3 Forhold mellem foreløbige og endelige tal

Statistikken revideres normalt 2 referenceperioder tilbage, når den indeværende måned offentliggøres, se i øvrigt Nationalbankens revisionspolitik for finansiel statistik med tilhørende revisionscyklus.


 
5 Tilgængelighed
5.1 Distributionskanaler

Offentliggøres månedligt via opdatering af Nationalbankens Statistikbank og csv-filer på,

www.nationalbanken.dk
http://nationalbanken.statistikbank.dk

www.statistikbanken.dk

5.2 Grundmateriale: Lagring og anvendelsesmuligheder

Data modtages fra VP i elektronisk form og lagres i lokale databaser. ​Data modtages løbende fra de direkte kilder i elektronisk form og lagres ligeledes i lokale databaser. De direkte kilder er ikke-finansielle virksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt finansielle virksomheder som penge- og realkreditinstitutter. Data til statistikbanken trækkes fra de lokale databaser.

Statistikken kan fx have følgende anvendelsesmuligheder:

 • Analyse af udviklingen i ejerfordelingen på papirniveau.
 • Analyse af porteføljesammensætningen hos bestemte sektorer eller brancher.

5.3 Dokumentation

Se Jens Hald, Danmarks betalings- og kapitalbalance, Danmarks Nationalbank, 2007.

5.4 Øvrige oplysninger
Der foreligger ingen øvrige oplysninger.

 

6 Supplerende dokumentation

Oversigtstabel over udtræksmuligheder.

 
Sidst revideret: 11-01-2017