rdipapirer


Værdipapirstatistikken er en opgørelse af aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser registreret på den danske værdipapircentral, VP Securities, som hovedsageligt består af danske børsnoterede værdipapirer. 

For værdipapirerne findes der oplysninger om, hvem der har udstedt værdipapiret, og, hvem der ejer det. Derudover indeholder statistikken også oplysninger om specifikke værdipapirtyper, fx stats- og realkreditobligationer. 

Statistikken indeholder detaljerede oplysninger om bl.a. beholdninger, transaktioner og udbytter af VP-registrerede værdipapirer og er dermed en vigtig kilde til at belyse, hvordan investorer agerer på det danske værdipapirmarked.  

Værdipapirstatistikken publiceres hver måned, typisk 20. hverdag. UDFORSK DATA 


Værdipapirstatistik 

i statistikbanken
Metode

Værdipapirstatistikken publiceres hver måned, typisk 20. bankdag.
Se udgivelseskalender.

Der publiceres to statistikker om værdipapirer:
  • Værdipapirstatistikken (aggregeret)
  • Værdipapirstatistik på fondskodeniveau

Læs kilder og metode for Værdipapirstatisik her.
Læs kilder og metode for Værdipapirstatisk på fondskodeniveau her.

Læs note til korrektion af udlandet her.
Læs note til ny realkredit tabel her.
KONTAKT

Peter Toubro-Christensen
ptc@nationalbanken.dk
+ 45 33 63 69 61

Cecilie Durhuus Kristensen
cdk@nationalbanken.dk
+45 33 63 65 85


 

STATISTIKNYHEDER


Værdipapirer