Bank og realkredit, balancer - maj 2022

Publiceret 28. februar 2022

Dato og tidspunkt for begivenheden:

28-06-2022 08:00

Abstract icon Nationalbanken offentliggør hver måned den konsoliderede MFI-sektors balance samt balancerne for undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Statistikken indeholder en opgørelse opdelt på hovedposter af den konsoliderede MFI-balance. Der er desuden specifikationer til balancens hovedposter opdelt på sektorer, modpartslande, løbetid og valuta. Endvidere indeholder statistikken en opgørelse af pengemængden samt opgørelser vedrørende undersektorerne pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

MFI-sektoren omfatter ud over penge- og realkreditinstitutter tillige andre kreditinstitutter, pengemarkedsforeninger samt Nationalbanken.

Principperne for statistikkens indhold og opbygning er fastlagt i Den Europæiske Centralbanks (ECB's) forordning om den konsoliderede balance for MFI-sektoren.