Bank og realkredit, renter - maj 2022

Publiceret 28. februar 2022

Dato og tidspunkt for begivenheden:

28-06-2022 08:00

Abstract icon Nationalbanken offentliggør hver måned rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter

Statistikken indeholder oplysninger om penge- og realkreditinstitutternes rentesatser på ud- og indlån med husholdninger og ikke-finansielle selskaber. Statistikken omfatter rentesatser på såvel eksisterende ud- og indlån (udestående forretninger) som nye ud- og indlånsaftaler indgået i en given måned (nye forretninger).

Principperne for statistikkens opbygning er fastlagt i Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 290/2009 om ændring af forordning (EF) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber (ECB/2009/7).

Som led i udarbejdelsen af rentestatistik for penge- og realkreditinstitutter indsamles oplysninger om pengeinstitutters rentesatser på udestående forretninger med finansielle selskaber, offentlig forvaltning og service og alle sektorer under ét.