Betalingsbalancens finansielle poster, marts 2023

Publiceret 31. januar 2023

Dato og tidspunkt for begivenheden:

09-05-2023 08:00

Abstract icon Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet
Statistikken indeholder en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet fordelt på sektorer og investeringstype. Herudover vises en specifikation af udenlandske investeringer i danske værdipapirer og danske investeringer i udenlandske værdipapirer.