Betalingsbalancens finansielle poster, september 2022

Publiceret 29. juli 2022

Dato og tidspunkt for begivenheden:

09-11-2022 08:00

Abstract icon Nationalbanken offentliggør hver måned en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet
Statistikken indeholder en opgørelse af finansielle transaktioner med udlandet fordelt på sektorer og investeringstype. Herudover vises en specifikation af udenlandske investeringer i danske værdipapirer og danske investeringer i udenlandske værdipapirer.