Direkte investeringer, beholdning – 2018

Publiceret 28. juni 2019

Dato og tidspunkt for begivenheden:

14-10-2019 08:00

Nationalbanken offentliggør årlige opgørelser af danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark.

I statistikken er direkte investeringer opdelt på henholdsvis egenkapital og koncernlån. Herudover bliver direkte investeringer fordelt på indenlandske brancher og lande.