Forsikring og pension, 3. kvartal 2020

Publiceret 31. august 2020

Dato og tidspunkt for begivenheden:

03-12-2020 08:00

Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens balance, investeringer, afkast, hensættelser samt valutaeksponering og afdækning

Statistikken indeholder en månedlig opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens investeringer og afkast, fordelt på selskabstype, sektor, valuta og land. Investeringer og afkast findes ligeledes opgjort, hvor danske investeringsforeninger er gennemlyst.

Herudover vises kvartalsvise data for den samlede balance opgjort efter selskabstype og hovedposter. Forsikringsmæssige hensættelser er opsplittet på selskabstype og hensættelsestype.

Endelig indeholder statistikken månedlige data for sektorens valutaeksponering og afdækning, fordelt på selskabstype og valuta.