Forsikring og pension, april 2023, inklusive hensættelser 1. kvartal 2023

Publiceret 28. februar 2023

Dato og tidspunkt for begivenheden:

06-06-2023 08:00

Abstract icon Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens balance, investeringer, afkast, hensættelser samt valutaeksponering og afdækning

Statistikken indeholder en månedlig opgørelse af forsikrings- og pensionssektorens investeringer og afkast, fordelt på selskabstype, sektor, valuta og land. Investeringer og afkast findes ligeledes opgjort, hvor danske investeringsforeninger er gennemlyst.

Herudover vises kvartalsvise data for den samlede balance opgjort efter selskabstype og hovedposter. Forsikringsmæssige hensættelser er opsplittet på selskabstype og hensættelsestype.

Endelig indeholder statistikken månedlige data for sektorens valutaeksponering og afdækning, fordelt på selskabstype og valuta.