Internationale reserveaktiver og likviditet, april 2023

Publiceret 31. januar 2023

Dato og tidspunkt for begivenheden:

31-05-2023 08:00

Abstract icon Nationalbanken offentliggør hver måned udviklingen i valutareserven

​Den sidste bankdag i måneden offentliggøres en udbygget opgørelse af Danmarks valutareserve og internationale likviditet opgjort i henhold til retningslinjer fastlagt af Den Internationale Valutafond (IMF). Nationalbanken er forpligtet til at offentliggøre denne opgørelse af valutareserven, fordi Danmark har tilsluttet sig den internationale datapubliceringsstandard SDDS (Special Data Dissemination Standard).

I forhold til den officielle valutareserve udsendt 2. bankdag kan der være mindre afvigelser på grund af forskelle i opgørelsesprincipper. Derudover indeholder IMF-opgørelsen supplerende oplysninger om finansielle derivater (valutaterminsforretninger), repoforretninger, statens og Nationalbankens eventualforpligtelser i valuta og forudbestemte betalinger i valuta med forfald inden for de kommende 12 måneder.